top of page
ed-rezerwacje.jpg
Line separator

REZERWACJE
EGZAMINÓW

System rezerwacji egzaminów pisemnych i ustnych odbywających się na platformie edukadu.pl i na ZOOM

Pamiętajcie ! Wszystkie instrukcje obsługi, zasady egzaminowania,
informatory znajdują się na edukadu.pl w kursie "Informacje ogólne"

bottom of page