ed-rekrutacja.jpg
Line separator

REKRUTACJA
EDUKACJI DOMOWEJ

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia i kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

REKRUTACJA.

Proces rekrutacji dzieci do Edukacji Domowej w ramach naszej szkoły składa się z kilku kroków:
 

  1. Zapoznanie się z ofertą CHSM dla Edukatorów Domowych (dostępną na stronie http://edukacjadomowa.info/oferta/)

  2. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie oryginałów do naszej szkoły.
    - W razie pytań lub niejasności proszę o kontakt pod nr tel. 571-235-494

  3. Osobisty odbiór podpisanej przez Szkołę umowy

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO ZERÓWKI

Dokumenty należy wydrukować, podpisać i dostarczyć ORYGINAŁY (przesłać lub osobiście)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dokumenty należy wydrukować, podpisać i dostarczyć ORYGINAŁY (przesłać lub osobiście)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO LICEUM

Dokumenty należy wydrukować, podpisać i dostarczyć ORYGINAŁY (przesłać lub osobiście)

O przyjęciu dziecka do Edukacji Domowej w Chrześcijańskiej Szkole Montessori zgodnie ze Statutem Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.


Zezwolenie może być wydane przez Dyrektora, jeżeli:
1.   został złożony wniosek
2.   do wniosku dołączono:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.