top of page
ed-rekrutacja.jpg

REKRUTACJA
EDUKACJI DOMOWEJ

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia i kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

UWAGA !!!

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO NASZEJ PLACÓWKI NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTÓW PO ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 GDYŻ DOPIERO WÓWCZAS MOŻLIWE BĘDZIE ZAŁĄCZENIE KOPI ŚWIADECTWA.

O PRZYJĘCIU NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

Proces rekrutacji dzieci do Edukacji Domowej w ramach naszej szkoły składa się z kilku kroków:
 

 1. Zapoznanie się z ofertą CHSM dla Edukatorów Domowych

 2. Wypełnienie na komputerze dokumentów rekrutacyjnych, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie oryginałów do naszej szkoły.

        Dokumenty dostarczamy (wysyłamy/przywozimy) na adres:

        Chrześcijańska Szkoła Montessori

        ul. Jagiellońska 5A

        80-371 Gdańsk

       - W razie pytań lub niejasności proszę o kontakt pod nr tel. 571-235-494

       DOKUMENTY WYPEŁNIONE PISMEM ODRĘCZNYM NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
       DOKUMENTY Z PUSTYMI POLAMI/NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

    3. Osobisty odbiór podpisanej przez Szkołę umowy

REKRUTACJA.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO ZERÓWKI

Dokumenty należy wypełnić na komputerze (nie wypełniać pismem odręcznym), wydrukować, podpisać i dostarczyć ORYGINAŁY (przesłać lub osobiście do sekretariatu ED w Gdańsku, ul. Jagiellońska 5A)

 Proszę nie wypełniać dokumentów pismem odręcznym! 

 Wypełniać tylko bezpośrednio w polach dokumentów pdf, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Szkoły. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ klasy 1-8

Dokumenty należy wypełnić na komputerze (nie wypełniać pismem odręcznym), wydrukować, podpisać i dostarczyć ORYGINAŁY (przesłać lub osobiście do sekretariatu ED w Gdańsku, ul. Jagiellońska 5A)

 1. Umowa - SP ED, klasy 1-8 - PDF

 2. Wniosek o przyjęcie do Edukacji Domowej SP, klasy 1-8 - PDF

 3. Zobowiązanie do przystępowania do egzaminów SP, klasy 1-8 ED - PDF

 4. Oświadczenie o realizacji podstawy SP, klasy 1-8 ED - PDF

 5. Karta zgody i wywiadu zdrowotnego - PDF  osoby, które nie wyrażają zgody na opiekę pielęgniarską powinny wydrukować dokument i odręcznie zapisać: „Nie wyrażam zgody na opiekę pielęgniarską” i pod tym oświadczeniem złożyć podpis.

   

 6. Dołączyć kopię świadectwa z poprzedniej klasy

karta_wyw_zdrow-instrukcja.png

 Proszę nie wypełniać dokumentów pismem odręcznym! 

 Wypełniać tylko bezpośrednio w polach dokumentów pdf, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Szkoły. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO LICEUM

Dokumenty należy wypełnić na komputerze (nie wypełniać pismem odręcznym), wydrukować, podpisać i dostarczyć ORYGINAŁY (przesłać lub osobiście do sekretariatu ED w Gdańsku, ul. Jagiellońska 5A)

 1. Umowa - LO ED - PDF

 2. Wniosek o przyjęcie do Edukacji Domowej LO - PDF

 3. Zobowiązanie do przystępowania do egzaminów LO ED - PDF

 4. Oświadczenie o realizacji podstawy LO ED - PDF

 5. Dołączyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 6. Dołączyć oryginał wyników egzaminu ośmioklasisty

 7. Osoby rekrutujące się do 2-4 kl. - dołączyć świadectwo ukończenia poprzedniej klasy liceum

 Proszę nie wypełniać dokumentów pismem odręcznym! 

 Wypełniać tylko bezpośrednio w polach dokumentów pdf, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Szkoły. 

O przyjęciu dziecka do Edukacji Domowej w Chrześcijańskiej Szkole Montessori zgodnie ze Statutem Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.


Zezwolenie może być wydane przez Dyrektora, jeżeli:
1.   został złożony wniosek
2.   do wniosku dołączono:​

 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

bottom of page