ed-rekrutacja.jpg
Line separator

REKRUTACJA
EDUKACJI DOMOWEJ

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia i kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

REKRUTACJA.

Proces rekrutacji dzieci do Edukacji Domowej w ramach naszej szkoły składa się z kilku kroków:
 

 1. Zapoznanie się z ofertą CHSM dla Edukatorów Domowych

 2. Wypełnienie na komputerze dokumentów rekrutacyjnych, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie oryginałów do naszej szkoły.
  - W razie pytań lub niejasności proszę o kontakt pod nr tel. 571-235-494
  DOKUMENTY WYPEŁNIONE PISMEM ODRĘCZNYM NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
  DOKUMENTY Z PUSTYMI POLAMI/NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

 3. Osobisty odbiór podpisanej przez Szkołę umowy

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO ZERÓWKI

Dokumenty należy wypełnić na komputerze (nie wypełniać pismem odręcznym), wydrukować, podpisać i dostarczyć ORYGINAŁY (przesłać lub osobiście)

 Proszę nie wypełniać dokumentów pismem odręcznym! 

 Wypełniać tylko bezpośrednio w polach dokumentów pdf, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Szkoły. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dokumenty należy wypełnić na komputerze (nie wypełniać pismem odręcznym), wydrukować, podpisać i dostarczyć ORYGINAŁY (przesłać lub osobiście)

 Proszę nie wypełniać dokumentów pismem odręcznym! 

 Wypełniać tylko bezpośrednio w polach dokumentów pdf, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Szkoły. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO LICEUM

Dokumenty należy wypełnić na komputerze (nie wypełniać pismem odręcznym), wydrukować, podpisać i dostarczyć ORYGINAŁY (przesłać lub osobiście)

 Proszę nie wypełniać dokumentów pismem odręcznym! 

 Wypełniać tylko bezpośrednio w polach dokumentów pdf, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Szkoły. 

O przyjęciu dziecka do Edukacji Domowej w Chrześcijańskiej Szkole Montessori zgodnie ze Statutem Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.


Zezwolenie może być wydane przez Dyrektora, jeżeli:
1.   został złożony wniosek
2.   do wniosku dołączono:​

 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.