top of page
ed-main01.jpg

ED
ZERÓWKA

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

ZERÓWKA.

Dziecko realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie edukacji domowej powinno opanować podstawę programową przewidzianą dla zerówki.

W edukacji domowej na zakończenie zerówki nie ma żadnego egzaminu końcowego.

Na zakończenie etapu edukacyjnego dotyczącego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci otrzymują Dyplom ukończenia zerówki.

Zakres wiedzy do opanowania na tym poziomie prezentujemy na stronie podstawy programowej dla zerówki.

bottom of page