ed-dodatkowe.jpg
Line separator

ZAJĘCIA
DODATKOWE

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia i kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

ZAJĘCIA DODATKOWE I REWALIDACYJNE.

ZAJĘCIA DODATKOWE.

Edukacja Domowa to świadomy i odpowiedzialny wybór. Oferta zajęć dodatkowych w w naszej szkole ma na celu uzupełnienie edukacyjnych potrzeb dzieci uczących się w edukacji domowej.
Jest to czas, którego nie wolno przegapić, czas kiedy dzieci zadają pytania i mają silną potrzebę poszukiwania odpowiedzi, często w grupie, a nie tylko indywidualnie.

W poniedziałki, środy, czwartki i piątki można korzystać z zajęć w naszej szkole w Gdańsku na ul. Jagiellońskiej 5 i 5a.

  • Udział w zajęciach możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zapisaniu się

  • Zapisujemy dzieci na cały semestr – nie na jedne zajęcia

  • Grafik zajęć na dole strony (pod ofertą) - zostanie przygotowany po złożeniu przez Was oferty

 

Dane kontaktowe do prowadzących (opis zajęć na stronie Opis zajęć dodatkowych):

1. Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - zajęcia z Panią Malwiną Korą
    (mail: malwina.kora@montessori.gda.pl)

2. Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki - zajęcia z Panią Michaliną Kaczmarczyk
    
(mail: michalina.kaczmarczyk@montessori.gda.pl)

3. Zajęcia z języka niemieckiego - zajęcia z Panią Ewą Grzywacz
    
(mail: ewa.grzywacz@montessori.gda.pl)

4. Warsztaty plastyczne z Panią Beatą Buczyńską 
    
(mail: beata.buczynska@montessori.gda.pl)

5. Montownia - zajęcia z Panem Maciejem

6. Zajęcia z Panią Małgosią - matematyka (tel. 510 961 645; email: mikolowska@gmail.com)

      Matematyka podstawowa – szkoła podstawowa

      Matematyka konkursowa – szkoła podstawowa oraz CHALO

      Matematyka użytkowa – szkoła podstawowa

      Matematyka – egzamin 8klasisty – szkoła podstawowa

      Matematyka dla licealistów – CHALO

      Matematyka - Przygotowanie do matury – CHALO

7. Zajęcia z Panem Bogdanem (mail: ruksztello.bogdan@gmail.com)
      Komiks 

8. Zajęcia z Panią Moniką i Panem Tomkiem (tel. 508 373 175; mail: mw4@o2.pl)
      J. angielski grupowe
      J. angielski indywidualny

      J. angielski przygotowanie do egzaminu 8-klasisty
      Rękodzieło zaawansowane
      Rękodzieło
      DIY
      Kurs krawiecki
      Filozofia
      Kursy tematyczne z EDB
      Klub Gaduła

9. Zajęcia z Panią Izą (tel. 692 985 687)
     Ceramika

10. Zajęcia z Panią Jolą (tel. 501 769 966)
     Wspinaczka

11. Zajęcia z Panem Wojtkiem (tel. 608 618 687; mail: wojciech.olszowka@wo.pl)
     Rysunek

12. Zajęcia z robotyki

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE.

W edukacji domowej w naszej szkole uczy się dużo dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z całej Polski.

Szkoła wspiera tych uczniów poprzez opłacanie zajęć rewalidacyjnych przepisanych do danej niepełnosprawności.

Często Rodzice mają już wybranych terapeutów z którymi współpracują od lat, niekiedy korzystają z kadry naszej szkoły, równie często są to placówki działające w innych miastach zaprzyjaźnione z naszą szkołą. 

                                                                        Do takich należy Akademia Pozytywnego Rozwoju z  Torunia prowadzona                                                                                      przez Wojciecha Jabłońskiego w której dzieci i młodzież korzystają z zajęć                                                                                        rewalidacyjnych formie stacjonarnej lub online. 

                                                                        Dzieci w Akademii mogą korzystać z: terapii dla dzieci, młodzieży, dorosłych,

treningu Umiejętności Społecznych (TUS); treningu Rozwoju Emocjonalno-Społecznego (cały proces, każdy z elementów ma po 20 tematów do zrealizowania: radzenie sobie z problemami, radzenie sobie z emocjami,  budowanie poczucia własnej wartości, minndfulness (uważność), rozwój kreatywności dziecka, asertywność, budowanie relacji z innymi, przedsiębiorczość); rewalidacji; terapii zajęciowej (w tym modelarstwo i rękodzieło, a stacjonarnie także montownia); terapii ręki; arteterapii; nauki podstawy programowej; nauki i przygotowaniu do egzaminów (szkoła podstawowa i liceum); nauki gry na instrumentach: gitara, ukulele, pianino; Technik Uczenia.

W Akademii Pozytywnego Rozwoju odbywają się także warsztaty dla Rodziców i Nauczycieli Pozytywnej Dyscypliny. Więcej informacji znajdziecie tu: https://www.facebook.com/AkademiaPozytywnegoRozwoju/ 

Telefon: Wojciech Jabłoński 668 00 62 68 mail: wjablonski@aprozwoju.pl