top of page
ed-edpodstawowa.jpg

ED
SZKOŁA PODSTAWOWA

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

Portal edukacyjny EDUKADU.

Jesteśmy zespołem tworzonym przez nauczycieli-pasjonatów uczących stacjonarnie w sieci szkół.  Stworzyliśmy projekt EDUKADU, bo widzimy potrzebę nowoczesnych zmian w edukacji i rozwijania u uczniów  kompetencji na miarę XXI wieku. Chcemy jak najlepiej służyć naszym uczniom, stąd pomysł na budowę autorskiej platformy internetowej, którą adresujemy do edukatorów domowych szukających sprawdzonych, atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań dydaktycznych. 

Edukadu wspiera edukację Waszych dzieci z każdego przedmiotu przewidzianego podstawą programową.

Dziecko ma dostęp do materiałów z klasy do której aktualnie uczęszcza.

Materiał każdego kursu (czyli przedmiotu na poziomie danej klasy) podzielony został na działy zgodne z rozdziałami w podręczniku, który obowiązuje w naszej szkole.

Na zakończenie każdego działu przygotowano jeden test sprawdzający znajomość materiału do opanowania w ramach tego działu. Bezpośrednio po wykonaniu testu uczeń otrzymuje wynik oraz informację zwrotną na które pytania odpowiedział poprawnie.

Cały kurs kończy się testem zbiorczym obejmującym wiedzę z całego podręcznika i zawiera pytania (wybierane losowo) z poszczególnych testów cząstkowych, które dziecko zdawał po każdym dziale.

Jak to działa?

Krok 1. Uczeń wybiera przedmiot szkolny, z którego chce sprawdzić swoją wiedzę oraz dział z którego chce przystąpić do testu

Krok 2. Uczeń wybiera test sprawdzający znajomość materiału do opanowania w ramach tego działu.

Krok 3. Wszystkie zadania są automatycznie sprawdzane, a uczeń może na bieżąco śledzić swoje postępy w nauce.

Krok 4. Bieżące sprawdzanie postępów w nauce pozwala na późniejsze efektywne przedstawienie wiedzy podczas egzaminów klasyfikacyjnych. W ten sposób podstawa programowa zostaje szybko zaliczona, a uczeń ma czas na realizowanie swoich pasji.

bottom of page