top of page
ed-edpodstawowa.jpg
Line separator

ED

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

Podstawa programowa LO.

W Liceum Ogólnokształcącym CHALO realizowane są następujące przedmioty: 

 1. język polski; 

 2. język obcy nowożytny – hiszpański lub niemiecki

 3. filozofia 

 4. muzyka 

 5. plastyka 

 6. historia; 

 7. wiedza o społeczeństwie; 

 8. geografia; 

 9. podstawy przedsiębiorczości; 

 10. biologia; 

 11. chemia; 

 12. fizyka; 

 13. matematyka; 

 14. informatyka; 

 15. wychowanie fizyczne; 

 16. edukacja dla bezpieczeństwa; 

 17. wychowanie do życia w rodzinie – dla chętnych – przedmiot nieegzaminacyjny

 18. język mniejszości narodowej lub etnicznej; 

 19. język regionalny – język kaszubski

 

Przedmioty w liceum ogólnokształcącym mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: 

 1. tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: muzyka, plastyka, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, filozofia

 2. w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; 

 

W klasie pierwszej uczniowie wybierają co najmniej 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym.
 

bottom of page