top of page
ed-edpodstawowa.jpg

ED

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

Kadra dydaktyczna.

Społeczność Szkoły

Szkołę tworzą dzieci, rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja i pracownicy administracyjni.
Zadaniem dyrektora jest koordynowanie pracy Szkoły. Dyrektor jest do dyspozycji Rodziców. Można się do niego zwracać w sytuacjach
dotyczących:

  • zarządzania szkołą

  • organizacji całej edukacji domowej

  • finansowania poszczególnych działań

  • różnych sytuacji związanych ze współpracą na linii Rodzic-Nauczyciel

Edukacją domową opiekuje się wicedyrektor. Jego zadaniem jest pomoc w organizacji nauczania domowego oraz wsparcie w kontaktach z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Osoba ta jest pomocą, przewodnikiem dziecka i przyjacielem rodzin, utrzymuje stały kontakt z edukatorami domowymi. Zajmuje się również organizacją wycieczek, wyjść, zajęć pozaszkolnych informując o nich z odpowiednim wyprzedzeniem. Wicedyrektor służy wsparciem w codziennych sytuacjach edukacyjnych, szuka rozwiązań w sytuacjach trudnych, jest otwarty na propozycje ze strony społeczności edukatorów domowych. Stanowi pierwszą linię wsparcia w kontakcie ze szkołą.

bottom of page