top of page
ed-edpodstawowa.jpg

ED

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

Portal edukacyjny EDUKADU.

Dla licealistów uczących się w edukacji domowej pod skrzydłami naszej szkoły przygotowaliśmy platformę edukacyjną Edukadu.

Edukadu docelowo ma wspierać edukację uczniów z każdego przedmiotu przewidzianego podstawą programową. 

Uczeń ma dostęp do materiałów z klasy, do której aktualnie uczęszcza.

Materiał każdego kursu (czyli przedmiotu na poziomie danej klasy) podzielony został na części tygodniowe, które obowiązują w naszej szkole. W trakcie każdego tygodnia nauki, uczeń zapoznaje się na naszej platformie z materiałem, rozwiązuje quizy sprawdzające oraz wykonuje na koniec zadania. Dzięki temu w zasadzie cała nauka może przebiegać na naszej platformie bez potrzeby wykorzystywania podręczników.

Testy sprawdzające znajomość materiału do opanowania w ramach tygodnia nie podają wyników oraz informacji na które pytania uczeń odpowiedział poprawnie. Wymagany jest powrót do teorii i opanowanie materiału, aż do zaliczenia testu.

Cały kurs natomiast kończy się testem zbiorczym obejmującym wiedzę z całego podręcznika i zawiera pytania (wybierane losowo) z poszczególnych testów cząstkowych, które uczeń zdawał po każdym tygodniu.

bottom of page