top of page
ed-edpodstawowa.jpg

ED
SZKOŁA PODSTAWOWA

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

SZKOŁA PODSTAWOWA.

Wspieramy rodziców poprzez:

 1. szczegółową prezentację programu nauczania dla poszczególnych klas szkoły podstawowej;

 2. pomoc rodzicom w rozłożeniu podstawy programowej na poszczególne lata, miesiące, a nawet tygodnie;

 3. pomoc w diagnozie dziecka na początku każdego roku szkolnego (dla chętnych rodziców);

 4. organizowanie egzaminów po indywidulanym ustaleniu formy z każdą rodziną;

 5. zorganizowane zajęcia dodatkowe w szkole z: kreatywności (inspirowane programem Odyseja Umysłu), j. angielskiego, rękodzieła, montowni, ceramiki, MathRiders, eMBi Robik, ozobot, warsztaty – pamięć, autoprezentacja i koncentracja, filozofia dla dzieci, legoedukacja;

 6. możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych tj. wspinaczka, basen, lekcje muzealne, wycieczki, …

 7. udział w  warsztatach metodycznych Montessori dla rodziców dzieci w  wieku 6-12 lat, których celem jest inspiracja i zachęta do pracy z dzieckiem  w domu;

 8. udział w warsztatach komunikacji empatycznej dla rodziców (warsztaty inspirowane modelem Porozumienia bez przemocy M. Rosenberga));

 9. udział w warsztatach edukacyjnych dla dzieci

 10. udział w organizowanych specjalnie dla edukatorów domowych wycieczkach do miejsc nauki i kultury na terenie Trójmiasta

 11. regularne konsultacje mailowe i bezpośrednie z nauczycielami w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące danego przedmiotu lub metod pracy z  dzieckiem w domu;

 12. pomoc dydaktyczną w pracy z materiałami poprzez udostępnienie prezentacji (pliki video);

 13. wskazanie ciekawych stron internetowych, gdzie znajdują się pomysły z  interesującymi pomocami jakie można tanim samemu kosztem wykonać w domu;

 14. uczestnictwo w  wycieczkach szkolnych, wyjazdach integracyjnych, Zielonej i Białej Szkole (zgodnie z cennikiem wycieczek i wyjazdów),

 15. możliwość włączenia dziecka  w zajęcia Royal Rangers (chrześcijański skauting);

 16. integrację edukatorów domowych poprzez stworzenie Klubu Edukatorów Domowych jak i pomoc w organizacji Zlotów Edukatorów Domowych na Kaszubach.

bottom of page