top of page

FAQ - pytania i odpowiedzi.

Dołącz do ED

 

Pytanie: Dla kogo jest edukacja domowa?

Odpowiedź: Każdy uczeń może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą czyli w Edukacji Domowej. W ED mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy będą w stanie się przygotować do egzaminów klasyfikacyjnych końcoworocznych obejmujących podstawę programową z danego przedmiotu.
Osobą odpowiedzialną za edukację dzieci w ED są rodzice lub opiekuni prawni.

Pytanie: Czy miejsce zamieszkania ma znaczenie przy ED?

Odpowiedź: Zgodnie z najnowszymi przepisami, nie ma rejonizacji dotyczącej ED. Można zapisać ucznia do naszej Szkoły mieszkając w dowolnym miejscu na Świecie.

Pytanie: Jak zapisać się do Edukacji Domowej?

Odpowiedź: Aby dołączyć do Edukacji Domowej w naszej Szkole należy pobrać odpowiednie dokumenty z zakładki REKRUTACJA, wypełnić pola na komputerze bezpośrednio w pliku pdf (nie wypełniać ręcznie!), wydrukować, podpisać ręcznie i dostarczyć do naszej Szkoły osobiście lub przesłać na adres: Chrześcijańska Szkoła Montessori, ul. Jagiellońska 5A, 80-371 Gdańsk.

Nie jest wymagana wcześniejsza rozmowa lub spotkanie. Najważniejsze jest, aby wypełnić dokładnie WSZYSTKIE WYMAGANE POLA w dokumentach i zrobić to elektronicznie na komputerze w pobranych plikach pdf, a potem wydrukować i podpisać. Dokumenty uzupełnione pismem ręcznym lub z brakami w odpowiedziach i polach nie będą rozpatrywane.

Pytanie: Czy do zapisania ucznia do ED potrzebna jest opinia PPP (poradni psychologiczno-pedagogicznej)?

Odpowiedź: Nie, obecnie uczniowie chcący podjąć ED nie wymagają opinii PPP. Wystarczy złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty, które udostępniamy w zakładce REKRUTACJA.

Pytanie: Czy ED dużo kosztuje?

Odpowiedź: Nie, Szkoła nie pobiera żadnych opłat za edukację i ogólnie koszt nauki w domu może być niższy niż w szkole stacjonarnej. Podręczniki uczniowie dostają ze szkoły, przybory szkolne i zeszyty można wykorzystać bardziej optymalnie, nie potrzebne są stroje na WF, nie ma składek, kosztów dojazdu, a dodatkowo uczniowie dostają stypendium na pomoce edukacyjne.

Pytanie: Czy należy powiadomić poprzednią/rejonową szkołę o przejściu na ED?

Odpowiedź: Nie ma takiego obowiązku, nowa szkoła powiadamia starą, ale odchodząc z jednej szkoły na pewno miło jest powiadomić dyrekcję ustnie lub pisemnie o zamiarze odejścia. To dotyczy również ewentualnego odejścia z naszej ED - proszę nas powiadomić - będziemy wdzięczni :)

Nauka w ED w naszej Szkole

 

Pytanie: Czy w ED są egzaminy?

Odpowiedź: Tak, wymagane są egzaminy roczne zaliczające każdy przedmiot osobno. Egzaminy u nas ruszają już w październiku i składają się z egzaminów pisemnych, odbywających się na naszej platformie edukacyjnej Edukadu.pl oraz z egzaminów ustnych za pośrednictwem platformy ZOOM. Oznacza, to, że już po około miesiącu nauki można zaliczać pierwsze przedmioty nie czekając na koniec roku szkolnego. Rezerwacje terminów odbywają się również za pomocą platformy na stronie WWW.

Więcej w dziale "Egzaminy, Edukadu.pl i rezerwacje terminów"

Pytanie: Czy uczeń dostaje świadectwo?

Odpowiedź: Tak, na koniec roku uczeń dostaje świadectwo ukończenia klasy wystawiane przez naszą Szkołę, tak jak każdy uczeń w szkole stacjonarnej.

Pytanie: Jakie są formy wsparcia uczniów ED przez Szkołę?

Odpowiedź: Wspieramy naszych uczniów ED na wielu płaszczyznach: 

  • uczniowie otrzymują podręczniki w naszej Szkole (możemy je przesłać)

  • nasi nauczyciele udzielają konsultacji poprzez e-mail

  • uczniowie dostają stypendium na pomoce naukowe, pomagamy w zakupie np. komputera

  • naukę i egzaminy wspiera nasz portal edukacyjny Edukadu.pl

  • prowadzimy zajęcia dodatkowe w naszej Szkole w Gdańsku

  • zapraszamy na wycieczkowe wtorki - co tydzień odwiedzamy wspólnie muzea, wystawy i imprezy

 

Egzaminy, Edukadu.pl i rezerwacje terminów

 

Pytanie: Czy uczeń osobiście musi przyjeżdżać do Szkoły na egzaminy?

Odpowiedź: Nie, egzaminy ED w naszej Szkole przeprowadzane są przy wsparciu platformy edukacyjnej Edukadu.pl, komunikatora ZOOM i systemu rezerwacji egzaminów online. Nie jest wymagana obecność osobista. Osobiście uczeń musi przyjechać na egzamin ośmioklasisty oraz na maturę.

Pytanie: Jak uzyskać dostęp do platformy Edukadu.pl?

Odpowiedź: Należy uzupełnić dane w e-dzienniku: e-mail dziecka oraz hasło do Eduakdu.pl. Hasło musi mieć długość pomiędzy 8 a 32 znaków, mieć przynajmniej 1 cyfrę, 1 wielką literę oraz 1 małą literę. Adres e-mail dla każdego dziecka musi być indywidualny.
Następnie tworzone jest przez Szkołę konto ucznia - ten proces trwa przeważnie kilka dni.
Na adres rodzica (podany w e-dzienniku) wysyłany jest email informacyjny o platformie Edukadu.pl.
Od tego momentu można się już logować na stronie Edukadu.pl

Pytanie: Czy przez edukadu.pl można konsultować się z nauczycielem?

Odpowiedź: Nie, do konsultacji z nauczycielami w naszej szkole służy e-mail. Adresy e-mailowe do nauczycieli znajdują się w poradniku. Poradnik jest na platformie Edukadu.pl w kursie: _INFORMACJE_OGÓLNE.

Pytanie: Czy egzamin końcowy z danego przedmiotu ma zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (hasło lub kod)?

Odpowiedź: Tak, egzaminy są zabezpieczone kodem dostępu. Kod dostępu będzie podawany przed rozpoczęciem egzaminu.

Pytanie: Czy każda klasa ma dostęp tylko do materiałów swojej klasy/rocznika?

Odpowiedź: Tak, na ten moment uczniowie są przydzielani tylko do kursów odpowiadających ich klasie.

Pytanie: Co to znaczy że egzamin pisemny odbywa się przed kamerą?

Odpowiedź: Jeżeli egzamin być przeprowadzony online musi odbywać się przed kamerą, jeżeli to stanowi problem, zapraszamy na egzamin do szkoły.

Pytanie: Czy na platformie można kontaktować się z pomocą techniczną gdy coś zawodzi?

Odpowiedź: Kontakt z obsługą platformy Edukadu.pl odbywa się mailowo na adres: pomoc@edukadu.pl lub telefonicznie na numer 504 459 083.

Pytanie: Quizy i testy na platformie Edukadu.pl są przygotowane wg podręcznika - czy to oznacza że ten podręcznik staje się obowiązkowy?

Odpowiedź: Pytania na platformie są przygotowywane na podstawie polecanego przez szkołę podręcznika. Natomiast rodzic może korzystać z dowolnego preferowanego podręcznika.

Pytanie: Czy klasy 1-3 również mogą korzystać z platformy i czy obowiązują je takie same zasady / egzaminy / terminy?

Odpowiedź: Platforma dla klas 1-3 szkoły podstawowej zostanie udostępniona do 15 września. Jeżeli chodzi o zasady egzaminów, są one takie same. Terminy zostaną podane po 15 września 2021.

Pytanie: Czy korespondencja mailowa w sprawie platformy i konta w niej jest wysyłana na konto dziecka czy rodzica?

Odpowiedź: Pierwszy mail informacyjny o platformie jest wysyłany na mail rodzica podany w e-dzienniku. Następnie platforma wysyła automatyczne e-maile o np. dodaniu do kursu na adres ucznia. Powiadomienia mailowe można dostosować na platformie, m.in. podać drugi adres mailowy lub wyłączyć wszystkie powiadomienia mailowe.

Zajęcia dodatkowe

Pytanie: Czy Szkoła prowadzi dla ED zajęcia dodatkowe

Odpowiedź: Tak, szczegółowy plan zajęć znajduje się w zakładce "zajęcia dodatkowe"

 

Wycieczkowe wtorki

Pytanie: Czy dla uczniów ED organizowane są wycieczki i wspólne wyjścia?

Odpowiedź: Tak, w każdy wtorek organizujemy wspólne wyjście i odwiedzamy muzea, wystawy, imprezy i inne ciekawe instytucje i miejsca. Takie wyjście połączone jest z lekcjami edukacyjnymi.

Pytanie: Czy wycieczki są płatne?

Odpowiedź: Za zajęcia edukacyjne płaci Szkoła. Rodzice lub opiekuni opłacają bilety wejścia i transport, autokar itp. Dzieci zawsze muszą uczestniczyć w wycieczkach pod opieką rodziców/opiekunów.

Pytanie: Czy dzieci jeżdżą na wycieczki same?

Odpowiedź: Nie, dzieci uczestniczą w wycieczkach zawsze pod opieką rodziców lub opiekunów.

 

Niepełnosprawności

Pytanie: Czy uczniowie z orzeczeniem dostają wyższe stypendium?

Odpowiedź: Tak, stypendium jest uzależnione od stopnia niepełnosprawności.

Pytanie: Czy Szkoła refunduje zajęcia rewalidacyjne?

Odpowiedź: Tak, zajęcia rewalidacyjne są refundowane przez Szkołę.

Pytanie: Czy Szkoła wystawia IPET i WOPFU?

Odpowiedź: Tak, pedagog specjalny w naszej Szkole wystawia dwa razy do roku WOPFU i raz do roku IPET.

bottom of page