top of page
ed-dodatkowe.jpg
Line separator

AKTUALNE
WYDARZENIA

Uczniowie edukacji domowej

biorą udział w życiu codziennym szkoły:

olimpiady, konkursy, karta rowerowa, zebrania informacyjne

Konkurs Biblijny - etap szkolny

Konkurs Biblijny plastyczny dla klas 1-4 zostaje przedłużony do 2 lutego do godziny 12:00.

Uczniowie wykonują pracę konkursową dowolną techniką (farby, kredki, wyklejanki) na formacie tylko i wyłącznie A4 lub A3. Tematyka jest podana poniżej:

Dla klas 1 Mt 7,24-27 Dobra lub zła budowa

Dla klas 2 Mt 8,23-27 Uciszenie burzy

Dla klas 3 Mt 14,15-21 Pierwsze rozmnożenie chleba

Dla klas 4 Mt 20,1-16 Przypowieść o robotnikach w winnicy

 

Pracę prosimy przysyłać w formie skanu na maila szczepan.babiuch@montessori.gda.pl , a oryginał zachować na wypadek przejścia do etapu powiatowego (rejonowego).

 

Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, klasa, imię i nazwisko katechety (Szczepan Babiuch), a także wybrany fragment Ewangelii wg św. Mateusza.

Kangur Matematyczny

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich. Rozgrywany jest pięciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

Żaczek / Kangurek   klasy 1 i 2 szkół podstawowych

Maluch   klasy 3 i 4 szkół podstawowych

Beniamin  klasy 5 i 6 szkół podstawowych

Kadet klasy 7 i 8 szkół podstawowych

Junior klasy I i II szkół ponadpodstawowych

Student klasy III i IV szkół ponadpodstawowych

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.  Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

 

ZAPISY TU:  KANGUR MATEMATYCZNY - Inne w Gdańsku, 16.03.2023 - Evenea.pl

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Poczuj radość Ewangelii! To wezwanie przyświeca organizatorom Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

Zakres Pisma Świętego 27. edycji OKWB znajduje się tu: https://okwb.com.pl/Konkurs biblijny_2022-23_z tablicami.pdf

Więcej informacji znajdziecie tu: https://okwb.com.pl/Konkurs biblijny_2022.pdf

 

Terminarz i regulamin:

  1. Etap szkolny - 8 – 9 marca 2023 r. (test dostępny na dedykowanej platformie online przez dwa dni: 8 marca od godziny 00.01 do 9 marca, do godziny 23.59).

  2. Etap diecezjalny - 20 kwietnia 2023 r. (szczegółowy program spotkania zostanie opublikowany na www.okwb.pl ).

  3. Finał Konkursu - 5 – 6 czerwca 2023 r. w Niepokalanowie.

OLIMPUS PRZEDMIOTOWY - sesja jesienna
OLIMPIADY DLA KLAS 4 CHSM-4 CHALO

Serdecznie zapraszamy na olimpiady przedmiotowe w Sesji jesiennej, które zostaną przeprowadzone w dniach 03-11-2022 roku - 09-11-2022 roku

Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy IV liceum ogólnokształcącego.

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Olimpiady odbędą się o godzinie 9:00 w następujących terminach:

  • Olimpiada szkolna Jan Paweł II - 03.04.2023 r.

  • Olimpiada szkolna Zadania Logiczne - 05.01.2023 r.

PODRĘCZNIKI.

Każdy uczeń w naszej szkole otrzymuje nieodpłatnie komplet podręczników.

Podręczniki są wypożyczane na dany rok szkolny.

Po zdanych egzaminach komplet podręczników należy zwrócić do szkoły.

Oprócz podręczników uczeń otrzymuje również 4 sztuki ćwiczeń
(nie dotyczy uczniów 1-3, którzy otrzymują komplet podręczników i ćwiczeń
). 
Pozostałe ćwiczenia uczeń musi zakupić we własnym zakresie.

Ćwiczeń nie trzeba zwracać do szkoły.

Dołącz do Edukacji Domowej

zerówka, szkoła podstawowa i liceum

bottom of page