ed-rekrutacja.jpg
Line separator

EGZAMINY
EDUKACJI DOMOWEJ

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia i kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

TERMINY EGZAMINÓW.

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2020/2021

W związku z tym, że wszystkie egzaminy w roku szkolny 2020/2021 odbywać się będą online musieliśmy przeorganizować proces egzaminacyjny:

  • nadal obowiązuje zarówno egzamin pisemny jak i egzamin ustny

  • terminy (dzień i godzina), które rezerwowaliście to termin egzaminu ustnego

  • egzaminy pisemne odbywają się we wcześniejszym terminie (dokładny harmonogram egzaminów pisemnych poniżej). Chcieliśmy, aby:

    • egzamin pisemny nie kolidował z egzaminem ustnym;

    • osoby, które w danym terminie zapisały się na kilka egzaminów mogły do wszystkich podejść;

    • w rodzinach, w których kilku uczniów zdaje egzaminy w tym samym terminie było to możliwe technicznie

Organizacja egzaminów:
 

08 maja 2021 r.
Egzamin ustny 8 maja 2021 roku w wybranej podczas rezerwacji godzinie
Egzamin pisemny 07 maja 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina


21 maja 2021 r.
Egzamin ustny 21 maja 2021 roku w wybranej podczas rezerwacji godzinie
Egzamin pisemny 20 maja 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina


22 maja 2021 r.
Egzamin ustny 22 maja 2021 roku w wybranej podczas rezerwacji godzinie
Egzamin pisemny 20 maja 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina


25 maja 2021 r.
Egzamin ustny 25 maja 2021 roku w wybranej podczas rezerwacji godzinie
Egzamin pisemny 24 maja 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina


26 maja 2021 r.
Egzamin ustny 26 maja 2021 roku w wybranej podczas rezerwacji godzinie
Egzamin pisemny 24 maja 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina


27 maja 2021 r.
Egzamin ustny 27 maja 2021 roku w wybranej podczas rezerwacji godzinie
Egzamin pisemny 24 maja 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina


28 czerwca 2021 r.
Egzamin ustny 28 czerwca 2021 roku w wybranej podczas rezerwacji godzinie

Egzamin pisemny 26 czerwca 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina

lub
Egzamin pisemny 27 czerwca 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina


29 czerwca 2021 r.
Egzamin ustny 29 czerwca 2021 roku w wybranej podczas rezerwacji godzinie

Egzamin pisemny 26 czerwca 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina

lub
Egzamin pisemny 27 czerwca 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina


23 sierpnia 2021 r.
Egzamin ustny 23 sierpnia 2021 roku w wybranej podczas rezerwacji godzinie
Egzamin pisemny 22 sierpnia 2021 roku w godzinach 09:00, 12:00, 14:00 – do wyboru dowolna godzina