top of page
ed-dodatkowe.jpg

ZAJĘCIA
DODATKOWE

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia i kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ.

W przerwach między zajęciami opiekę nad dziećmi sprawują rodzice/opiekunowie.
Dzieci z niepełnosprawnościami MUSZĄ być pod stałą opieką rodzica/opiekuna.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w pawilonach ED za Szkołą Montessori ul. Jagiellońska 5A, Gdańsk.

ZAPISY I SCZEGÓŁY TU: ZAJĘCIA DODATKOWE 2023/2024 - Inne w Gdańsku, 15.09.2023 - Evenea.pl

OPIS ZAJĘĆ.

ZAJĘCIA DODATKOWE 2023/202 – ZASADY:

- na zajęcia mające charakter zajęć cotygodniowych zapisujemy się na cały semestr (semestr zimowy trwa do 31 stycznia 2024 roku)

- na zajęcia mające formę warsztatów liczących konkretną liczbę godzin warsztatowych zapisujemy się na całe warsztaty

- zawsze staramy się dopasować plan zajęć tak, aby osoby, które zapisują się na kilka zajęć nie miały przerw lub nie musiały przyjeżdżać kilkukrotnie

ZAJĘCIA DODATKOWE – SPIS TREŚCI:

 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

  1. MATEMATYKA

  2. CHEMIA

  3. POLSKI

  4. FIZYKA

  5. HISTORIA

  6. WOS

  7. J.ANGIELSKI

 2. ZAJĘCIA REKREACYJNE

  1. MALARSTWO OLEJNE I AKRYLOWE NA PŁÓTNIE I DESCE Z PANIĄ BEATĄ

  2. ZUMBA! TANIEC! ENDORFINY!

  3. MONTOWNIA Z P.MACIEJEM

  4. MONTOWNIA MINECRAFT Z P.MACIEJEM 

  5. WSPINACZKA

  6. CERAMIKA

  7. RYSUNEK

  8. ZAJĘCIA KARATE

  9. KOMIKS - ZAJĘCIA Z P.BOGDANEM

  10. RĘKODZIEŁO ZAAWANSOWANE

  11. RĘKODZIEŁO – STACJONARNIE

  12. KURS KRAWIECKI

  13. DIY

  14. ZAPLATANKI 

  15. EKSPERYMENTY

  16. KLUB (Nie tylko)planszówkowy

  17. FILOZOFIA

  18. Młodzieżowy Klub Edukacji Domowej "GADUŁA"

  19. DIORAMY

  20. WYTWÓRNIA FILMOWA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE - OPIS:

 • MATEMATYKA Z PANIĄ ALEKSANDRĄ:

  1. Matematyka dla uczniów klas 4-8 (zajęcia zostaną podzielone na grupy wiekowe)

  2. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

 • MATEMATYKA Z PANIĄ MICHALINĄ - Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Podczas kursu przypomnimy każdy dział z matematyki obowiązujący na egzaminie.

Będziemy rozwiązywać zadania powtórkowe oraz przykładowe zadania egzaminacyjne.

Uczeń po zajęciach otrzyma materiały podsumowujące lekcje, zawierające wszystkie najważniejsze informacje – będzie mógł z nich korzystać podczas rozwiązywania prac ćwiczeniowych.

Po każdych zajęciach uczniowie otrzymają zadania ćwiczeniowe do samodzielnego wykonania oraz karty kontrolne do samodzielnego sprawdzenia swoich obliczeń. Wszelkie wątpliwości i pytania będziemy omawiać podczas zajęć.

W trakcie kursu uczeń rozwiąże co najmniej kilka arkuszy egzaminacyjnych.

Zajęcia będą odbywały się online.

W trakcie zajęć online każdy uczeń będzie widział ekran nauczyciela oraz będzie mógł zadawać pytania głosowo.

 • MATEMATYKA Z PANIĄ MAŁGOSIĄ:

       Matematyka podstawowa/użytkowa (podstawa programowa) SP

W zależności od składu grupy i możliwości poznawczych uczestników realizujemy zakres podstawy programowej.

Zajęcia obejmują przede wszystkim te elementy królowej nauk, które dają umiejętności przydatne w życiu.

Rozszerzamy zakres materiału w miarę możliwości i robimy rzeczy trudniejsze – zakres rozszerzony, gdy będą już opanowane umiejętności umożliwiające pracę na bardziej wymagających zagadnieniach. Matematyka jak wiadomo nie musi być nudna, ani trudna – podana w odpowiedni sposób może nawet inspirować do poznania innych dziedzin ścisłych. ONLINE 45 min.

       Matematyka konkursowa SP i CHALO

Matematyka jak wiadomo nie musi być nudna, ani trudna. Zabawy matematyką konkursową mogą posmakować dzieci w różnym wieku, bowiem zadania na spostrzegawczość i „pomyślunek” nie są zastrzeżone dla wieku – młodsi uczą się od starszych, a starsi czasem uczą się prostoty rozwiązań od młodszych. Zaproszony może czuć się każdy, bo przecież niezbadane są możliwości człowieka. ONLINE 45 min.

      Matematyka – z naciskiem na egzamin  8-klasisty (cały 1 semestr)

Praca z arkuszami egzaminacyjnymi ósmoklasisty, po egzaminie materiał utrwalający/przydatny. ONLINE 45 min.

      Matematyka dla licealistów CHALO

Zajęcia z matematyki obejmujące podstawę programową z zakresu liceum wg. zakresu odpowiednich klas.

W zależności od składu grupy i możliwości poznawczych uczestników realizujemy zakres podstawy programowej. Rozszerzamy zakres materiału w miarę możliwości i robimy rzeczy trudniejsze – zakres rozszerzony, gdy będą już opanowane umiejętności umożliwiające pracę na bardziej wymagających zagadnieniach. Matematyka jak wiadomo nie musi być nudna, ani trudna. Podana w odpowiedni sposób może nawet inspirować do poznania innych dziedzin ścisłych. ONLINE 45 min.

     Matematyka - Przygotowanie do matury (cały 1 semestr) ONLINE 45 min.

     Matematyka – Kurs Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty grupa (cykl 27 zajęć w ciągu roku szkolnego )

     Matematyka – Kurs Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty indywidualnie

     Matematyka – Kurs Przygotowanie matury grupa

     Matematyka – Kurs Przygotowanie matury indywidualnie

     Kurs tematyczny matematyka grupa online

 • CHEMIA Z PANIĄ MONIKĄ:

Cotygodniowe zajęcia przygotowujące do matury

 • JĘZYK POLSKI Z PANIĄ ALICJĄ:

Zajęcia z pisania prac przeznaczone dla uczniów klas 5-6

nauczyciel sprawdza prace napisane przez ucznia i odsyła wraz z indywidualnymi wskazówkami

 • FIZYKA Z PANEM PIOTREM:

 1. Zajęcia warsztatowe z fizyki to świetna okazja do poszerzenia swojego spojrzenia na naturę otaczające nas świata. W ramach zajęć przyjrzymy się roli wspaniałych matematyków na rozwój fizyki, sprawdzimy jakim sposobem woda może płynąć do góry pod wpływem grawitacji, czy sprawdzimy co nie rozpuszcza się w wodzie, a rozpuszcza się w jej parach. Zajęcia dedykowane są dla uczniów klasy 7., ale mogą wziąć w nich udział również uczniowie klas szóstej, siódmej i pierwszej liceum. Grupy do 8 osób.

 2. Tematem warsztatów będzie elektryczność i magnetyzm. Uczeń będzie miał okazję sprawdzić zjawiska elektryzowania się różnych ciał, badać pole elektryczne i magnetyczne, czy zbudować własny układ elektroniczny. Będzie to także okazja do poszerzenia swojej wiedzy o domowej sieci energetycznej i zielonych metodach wytwarzania energii. Zajęcia dedykowane są dla uczniów klasy 8. i drugiej liceum, ale mogą wziąć w nich udział również uczniowie klasy siódmej lub drugiej liceum. Grupy do 8 osób.

 • HISTORIA Z PANEM MICHAŁEM:

 1. Historia dla Pasjonatów - jak rozumiejąc przeszłość mogę dokonać wielkich rzeczy w przyszłości - warsztaty dla uczniów klas 4-8, z podziałem na zespoły wiekowe, uwzględniające stan emocjonalny i poziom rozwoju intelektualnego ucznia. Jak Historia zmieniła świat i dlaczego.

 2. Na Ty z Historią - Zajęcia wyrównawcze z Historii, z możliwością zaciekawienia się tematyką historyczną, na dobranym indywidualnie profilu tematycznym.

 3. Zajęcia dla rodziców - Jak opowiadać dziecku o przeszłości, wytłumaczyć śmierć bliskich oraz umotywować ucznia do nauki, przez zabawę i pasję.

 • WOS Z PANEM MICHAŁEM:

Warsztaty z WOS: Ja-świadomy obywatel - nauka debatowania dla uczniów i podnoszenia wiedzy obywatelskiej i kompetencji zawodowych - nauka asertywności i zajęcia wyrównawczo-rozwojowe dla uczniów klas 8. Warsztaty mogą być połączone z ćwiczeniami metodyki nauczania dla edukacji domowej uczniów przez rodziców i dla rodziców oraz jak rozmawiać z dzieckiem o polityce i społeczeństwie.

 • JĘZYK ANGIELSKI Z PANEM TOMKIEM:

J. angielski grupowy i indywidualny stacjonarny i online z podziałem na grupy wiekowe.

 

 

ZAJĘCIA REKREACYJNE - OPIS

 

 • MALARSTWO OLEJNE I AKRYLOWE NA PŁÓTNIE I DESCE Z PANIĄ BEATĄ

Warsztaty dla uczniów w wieku od 9 - 16 lat. Praca indywidualna w tematyce dostosowanej do zainteresowań ucznia. Możliwość wyboru tematów - od kopii znanych mistrzów do indywidualnych projektów. Ćwiczenia malarskie z obserwacji natury.

 • PLASTYKA Z BEATĄ BUCZYŃSKĄ

Warsztaty dla uczniów w wieku od 6- 13 lat.; różnorodność technik i materiałów plastycznych (techniki rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie, graficzne, malarstwo na szkle, tkaninach, makramy, formy 3d).

indywidualne podejście do ucznia, duża swoboda twórcza, kreatywność

 • ZUMBA! TANIEC! ENDORFINY! ZAJĘCIA Z PANIĄ NATALIĄ

Zumba dla uczniów Edukacji Domowej 😊 oraz osobna grupa dla Rodziców Uczniów Edukacji Domowej 😊!! Wiek uczestników- uczniowie z ED oraz rodzice uczniów 😊. Podział na grupy w zależności od wieku chętnych lub grupa mieszana- uczniowie z rodzicami 😊.

 • MONTOWNIA Z PANEM MACIEJEM

Podczas zajęć poznajemy techniki obróbki różnych materiałów, pracujemy nad projektami indywidualnymi i zespołowymi. Uczymy się projektowania, cierpliwości, współpracy w grupie. Zapraszam do zapoznania się z profilem https://www.facebook.com/montownia.maciek 

 • MONTOWNIA MINECRAFT Z PANEM MACIEJEM 

Nauka programowania z wykorzystaniem Minecraft Education Edition. Podczas zajęć pracujemy zespołowo nad danym projektem, uczymy się pracy zespołowej oraz podstaw programowania. Grupa do 10 osób. 

 • WSPINACZKA Z PANIĄ JOLĄ

Wspinaczka Zajęcia wspinaczkowe - ELEWATOR, ul. Doroszyńskiego 15H, Gdańsk - Oliwa 12. 

 • CERAMIKA Z PANIĄ IZĄ

Ceramika Propozycja szerokiej palety zajęć w ramach warsztatów plastyczno-ceramicznych. Zajęcia odbywają się co tydzień w Pracowni Ceramicznej przy ul. Jagiellońskiej 5 w Gdańsku (budynek starej szkoły). Ważnym profilem warsztatów są zajęcia ceramiczne i rzeźbiarskie. Prace dzieci będą wypalane w piecu w Pracowni (w dwóch etapach: przed i po szkliwieniu). Na warsztatach dzieci nauczą się technik modelowania ręcznego , a także modelowania z formy. Prace mają różną tematykę (np. zwierzęta, postaci, przedmioty użytkowe), jak również są związane z aktualnymi wydarzeniami i świętami. Na warsztatach, poza ceramiką i rzeźbą, dzieci będą brały udział w licznych aktywnościach artystycznych opartych o różne techniki, w tym: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, papier-mache, filcowanie, techniki mieszane.

 • RYSUNEK Z PANEM WOJTKIEM

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z szeroką gamą rysunkowych i malarskich możliwości, jakie dają ołówek, farby i pędzle. Poprzez swobodną, niczym nieskrępowaną kreację dowiedzą się jak zapanować nad kreską i plamą, jak oddać przestrzeń i głębię, jak pokazać formę i kształt, jak wydobyć światło i cień. Szybko się przekonają, jak wielką przygodą jest zabawa z szarym grafitem i kolorową plamą farby.
Prowadzący - Wojciech Olszówka, absolwent ASP w Gdańsku, wydział Malarstwa. Z zamiłowania rysownik komiksów. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów komiksowych z dziećmi i młodzieżą.

 • ZAJĘCIA KARATE

To niepowtarzalna metoda nauczania opracowana przez Mistrza Hidetakę Nishiyamę. W sposób wszechstronny podnosi sprawność fizyczną, sprzyja w walce z otyłością, kształtuje postawę prozdrowotną i prosomatyczną. Uczy szacunku do innych, samodyscypliny, opanowania i zdrowej rywalizacji, buduje wytrwałość i pewność siebie, podnosi wiarę we własne siły. Rozwija umiejętności samoobrony. Karate tradycyjne jest także zalecane jako profilaktyka w korygowaniu wad postawy, w tym skoliozy tzw. idiopatycznej. Zajęcia są dostosowane do różnych grup wiekowych i zaawansowania. Program skierowany jest zarówno do osób zainteresowanych treningiem rekreacyjnym, samoobroną jak i tych, którzy chcą osiągnąć mistrzostwo w karate tradycyjnym i myślą o rywalizacji oraz udziale w zawodach sportowych.

 • KOMIKS - ZAJĘCIA Z PANEM BOGDANEM

Zajęcia prowadzi człowiek-orkiestra, pan Bogdanem Ruksztełło-Kowalewski z Fundacji „Kreska” Janusza Christy (pamiętacie Kajko i Kokosza?). Pan Bogdan pracuje w Bibliotece Manhattan w Gdańsku Wrzeszczu, organizuje warsztaty komiksowe, GDAKa i Festiwal Komiksowy. Współpracuje z artystami rysownikami, scenariuszopisarzami itd. Sam świetnie rozwija dzieci literacko, rysunkowo, bez względu na wiek. Może pomóc przy lekturach oraz zrobić z dziećmi ich własne książki! Może też zaprosić specjalistkę od linorytu i innych technik graficznych oraz sławnych rysowników. Pan Bogdan ma świetne poczucie humoru i podejście do dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnych. Jest pasjonatem w dziedzinie komiksu, grafiki, rysunku, książek i umie dostosować zajęcia do wieku bez względu czy to przedszkolaki czy młodzież czy dorośli. Zajęcia obejmować będą tworzenie komiksów, pisanie scenariuszy komiksów oraz teorię i historię komiksu. Oczywiście jest to wielki skrót, ponieważ każde z zajęć trzeba będzie przygotować indywidualnie pod uczestników, ich możliwości oraz wiek. Część zajęć może być prowadzone przez dwie osoby tak aby w pełni zaspokoić oczekiwania uczestników.

 • RĘKODZIEŁO 

-Świece żelowe, z naturalnego wosku pszczelego i inne świece artystyczne; -Mydełka glicerynowe - różne rodzaje i zdobienia -Inne kosmetyki naturalne: dezodoranty i peelingi (bezpieczne dla dzieci) -Decoupage - zdobienie ramek, świec, mydełek, biżuterii drewnianej, obrazy na drewnie i podobraziach -Scrapbooking - kartki okolicznościowe, ramki na zdjęcia, exploding boxy i nie tylko -Biżuteria - rożne wzory i techniki biżuterii hand made - kolczyki, bransoletki, naszyjniki, broszki, breloczki -Inne techniki i dekoracje, m.in. wazony zdobione sznurkiem, ozdobne klipsy na fiszki na biurko, quiling itp. Tematyka i wzory dostosowane zarówno do chłopców jak i do dziewcząt.

Po zajęciach dziecko zabiera do domu atrakcyjny, artystycznie wykonany przez siebie przedmiot. W cenie zajęć zawarte są koszty profesjonalnych materiałów. Zajęcia dla początkujących i zaawansowanych.

 • KURS KRAWIECKI 

nauka korzystania z gotowych wykrojów oraz wykonywania własnych wykrojów, poznawanie rodzajów tkanin, doboru tkanin, pikowania, szycia na maszynie. W programie jest między innymi szycie poszewek, poduszek, bieżników, piórników na zamek, siatek na zakupy, różnych maskotek, czapek i kominów z dresówki, metkowców, chusteczników, krasnali skandynawskich... Szkoła zapewnia maszyny do szycia na te zajęcia stacjonarne. Zajęcia stacjonarne w małych grupach (5-6 osób), prowadzący zapewnia materiały.

 • ZAPLATANKI 

Zajęcia, na których będziemy robić piękne rzeczy z użyciem wełny, włóczek, tasiemek i sznurków. W programie jest zatem: Haft - różne ściegi, różne rodzaje, w tym haft koralikowy i sutaszowy; Szydełkowanie – czapki, kominy, opaski, ocieplacze na kubki z włóczki oraz różne użyteczne rzeczy ze sznurków bawełnianych; Plecenie bransoletek; Robienie makramy; Ozdoby pasmanteryjne z tasiemek satynowych własnego wykonania; Jeśli uczestnicy będą chętni, to także robienie na drutach.

 • EKSPERYMENTY 

Dlaczego cola z mentosami „wybucha”? Jak wprawić autko w ruch bez dotykania go? Jak zrobić wulkan z octu, a  podwodny wulkan z oleju? Neutralizujemy kwasy, produkujemy dwutlenek węgla, budujemy własny elektroskop, produkujemy chmurę... Zajęcia, na których uczymy się przez doświadczenie, robimy różne eksperymenty, zarażamy się ciekawością świata i jego zjawisk, uczymy się je obserwować za pomocą różnych narzędzi i ciekawych sprzętów, w tym różnych mikroskopów. Ćwiczymy sztuczki, eksperymentujemy, kreatywnie badamy... Tematyka obejmuje atrakcyjne i zrazem edukacyjne doświadczenia między innymi z biologii, fizyki, chemii dopasowane do uczniów kl. 0-6, ale przydatne będą dla nich w kolejnych klasach przy przerabianiu podstawy programowej z biologii, fizyki i chemii. Uczniowie dostają materiał teoretyczny do teczek z tym, co wykonaliśmy na zajęciach lub/i robią własne notatki, rysunki - zależnie od wieku i potrzeb.

 • KLUB (Nie tylko)planszówkowy 

Czas dla uczniów kl.4-8 i LO (z możliwością podziału na podgrupy wiekowe) na rozmowy lub zabawę przy grach i zdrowych przekąskach czy wspólnie robionej herbatce.  Na innych zajęciach tematycznych zazwyczaj jest za mało przestrzeni na tworzenie relacji rówieśniczych, a potrzeby uczniów duże. Dlatego zapewniamy na to czas oraz duży wybór planszówek/karcianek/zręcznościowych gier oraz herbaty i ciasteczka/owoce itp. Będzie też przestrzeń na pomysły uczniów, jak chcą spędzić ten czas – możemy zaprosić jakiegoś gościa, zorganizować urodziny lub upiec razem zdrowe ciastka czy zrobić desery. Wszystkie materiały, przekąski, gry zapewniają prowadzący, ale jeśli ktoś chce przynieść coś swojego to nie ma problemu :)

 • FILOZOFIA Z PANEM TOMKIEM

Program: -Czym jest filozofia? -Co zrobić, by zostać filozofem? -Podstawy logicznego myślenia. -Tematy egzystencjalne i światopoglądowe. -Część zajęć w oparciu o tematy z książki dra Toma Morrisa „Filozofia dla bystrzaków” Zajęcia obejmują wykład i dyskusję. Tematyka wolna od indoktrynacji ideologicznej i religijnej.

 • Młodzieżowy Klub Edukacji Domowej "GADUŁA" - bezpłatna inicjatywa rodziców dla uczniów ED CHALO BEZPŁATNY

Oddolna inicjatywa rodziców licealistów z ED. Tworzymy przestrzeń na inicjatywę uczniów i tworzenie relacji rówieśniczych, a nie uczestniczenie w zajęciach prowadzonych odgórnie. Będziecie mogli sami chodzić w grupie do kina, na kręgle, na pizzę czy lody, robić sobie wieczory filmowe czy planszówkowe – wszystko zależy od Was, Waszych zainteresowań i pomysłów!  Możecie pomagać sobie w nauce czy projektach albo odwiedzać się w domach  - my chcemy Wam stworzyć możliwość poznania się i stworzenia relacji. Jeśli Twoje dziecko jest w LO i chciałoby dołączyć do grona klubowiczów, by tworzyć nowe inicjatywy, spotkania, warsztaty, nawzajem sobie pomagać w nauce, tworzyć wspólne projekty na egzaminy, rozwijać zainteresowania, inspirować się i po prostu spędzać wspólnie czas – zapraszamy! Młodzież umawia się na zamkniętej grupie messengerowej pod okiem koordynatora. (Jeśli Twoje dziecko jest młodsze, a też ma potrzebę przestrzeni na spędzanie czasu z rówieśnikami w sposób „luźniejszy” niż zajęcia tematyczne (takie jak rękodzieło czy angielski), to proponujemy dla Was KLUB (Nie tylko)planszówkowy. Tam możemy zaprosić uczniów kl. 4-8 (z dodatkową możliwością podziału grupy wiekowe).

 • DIORAMY 

Warsztaty, na których uczestnicy wykonają samodzielnie własne profesjonalne makiety terenu, idealne dla pasjonatów oraz na projekty egzaminacyjne (np. geografia, historia) lub gry fabularne, ekspozycje muzealne. Materiały zapewnia prowadzący.

 • PRODUKCJA FILMOWA (kl. 4-8 i LO)

Uczymy się tworzenia filmów od A do Z – scenariusze, scenografia, sposoby nagrywania filmów (w tym różne wersje poklatkowych), ścieżka dźwiękowa, komponowanie muzyki filmowej, efekty specjalne, montaż – w różnych bezpłatnych programach komputerowych i aplikacjach działających na tabletach/smartfonach. W drugim semestrze dojdzie do tego kurs z montażu na programie DaVinci Resolve, używanym w Hollywood! Nauka tworzenia rolek i filmików w aplikacjach dedykowanych do publikacji na SM.

bottom of page